GA3 Chất điều hoà sinh trưởng – 5gr

8.000 VND

  • Viên Sủi GA3 được đăng ký kích thích sinh trưởng làm gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng các loại cây trồng
  • Kích thích mạnh mẽ sự tăng trưởng của thân và hoa. Lớn trái nhanh và đi đọt non
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.